Účetnictví

České účetní předpisy pro podnikatele se opírají o tři základní prvky:

 1. Zákona o účetnictví
 2. Vyhlášky 500 z roku 2002
 3. České účetni standardy

Povinnost vést účetnictví (tzv. podvojné účetnictví) v souladu s těmito českými účetními předpisy mají podle zákona o účetnictví:

 • právnické osoby, které mají sídlo na území ČR,
 • zahraniční právnické osoby podnikající na území ČR,
 • fyzické osoby (dále vždy myšleno i zahraniční fyzické osoby), které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku,
 • ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat (včetně plnění osvobozených) podle zákona o DPH přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 mil Kč,
 • ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí,
 • ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení musí vést účetnictví (v tomto případě musí vést účetnictví všichni),
 • ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis.

Povinnost vést daňovou evidenci (tzv. jednoduché účetnictví) mají podle zákona o daních z příjmů fyzické osoby, které zjišťují základ daně podle §7 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a které zároveň nemusí vést účetnictví podle zákona o účetnictví (viz výše).

Největší právní sílu má z českých účetních předpisů zákon o účetnictví. V případě rozporu či nejistoty je třeba dodržovat vyšší právní předpis. Účetní předpisy ostatních účetních jednotek upravují tyto vyhlášky a případně návazné české účetní standardy:

 • Vyhláška 501/2002 Sb. pro banky a jiné finanční instituce,
 • Vyhláška 502/2002 Sb. pro pojišťovny,
 • Vyhláška 503/2002 Sb. pro zdravotní pojišťovny,
 • Vyhláška 504/2002 Sb. pro nepodnikatelské subjekty,
 • Vyhláška 505/2002 Sb. pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.

Cenu za vedení účetnictví či daňové evidence stanovujeme na individualizovaném základě. Cenu je tedy možné domluvit paušálně nebo podle počtu účtovaných operací. Příprava účetní závěrky, daňového přiznání k dani z příjmu a případně daňového přiznání k dani z přidané hodnoty zabere více času, a proto tato skutečnost musí být reflektována ve smlouvě a v ceně za jejich vypracování. Snažíme se, aby naši klienti byli vedením účetnictví či daňové evidence co nejméně zatíženi a všechny zákonné povinnosti vyřizujeme za ně. V některých případech jsou vysvětlení našich klientů k účtované položce nezbytná. Důležitá rozhodnutí s našimi klienty vždy konzultujeme, neboť v samotném důsledku jsou to primárně oni, kteří nesou za vedení účetnictví či daňové evidence odpovědnost. Jsme proto připraveni pro Vás vést dodavatelsky účetnictví s různým způsobem Vaší spolupráce - zpracování veškeré dokumentace či zpracovávat jenom některé agendy podle Vašeho přání.

Vedeme účetnictví i pro společenství vlastníků jednotek - SVJ. Platby a vyúčtování služeb připravíme pro klienta v systému, který si zvolí, či v excelu. Můžeme tak pravidelně informovat klienta o evidenci plateb vlastníků, sledování platební kázně, vypracovat přehledy dlužníků, vypracovat roční vyúčtování záloh atd.

Copyright © 2014 ARSM, s.r.o.