Auditorská a účetní společnost - ARSM, s.r.o.

Naše společnost pro Vás provede kvalitní práce v oblasti:

ARSM, s.r.o. je společností specializovanou na audity (ověření účetní závěrky podle § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) ve smyslu zákona č.93/2009 Sb., o auditorech, audity při akvizici, prověrky, jiné ověřovací zakázky (včetně auditu dotací podle standardu ISAE 3000), vedení účetnictví a daňové evidence, ekonomické a účetní poradenství. Zároveň se zabýváme metodickou a školící činností. I přestože má naše auditorská společnost sídlo v Praze, pracujeme pro naše klienty po celé ČR.

Společnost je vedena kvalifikovanými auditory, odborníky a experty s bohatou praxí připravených řešit složité a netypické ekonomické a účetní úkoly. Veškeré audity provádíme v souladu se zákonem o auditorech, v souladu s ISA (mezinárodní auditorské standardy) a aplikačními doložkami Komory auditorů ČR.

Pracovníci společnosti ARSM, s.r.o. mají bohaté zkušenosti s prací pro obchodní, výrobní, finanční, neziskové a státní firmy. Během naší práce tak přicházeli a přicházejí do styku s daty klientů a citlivými údaji, proto velmi dbáme na dodržování mlčenlivosti všech našich zaměstnanců.

Copyright © 2014 ARSM, s.r.o.