Ekonomické a účetní poradenství

Máme dlouholetou praxi v řešení složitých ekonomických problémů a jejich vyústění do účetních a případně i daňových řešení. V minulých letech jsme tak například ve spolupráci s pracovníky Ministerstva financí ČR řešili systém účtování zdravotních pojišťoven a základní postupy účtování v penzijních fondech. Účastnili jsme se i přípravy zásadních postupů v evidenci Operátora trhu s elektřinou.

Jsme připraveni mimo jiné navrhnout či na míru vypracovat povinné vnitropodnikové směrnice, posoudit a navrhnout změny v organizační struktuře podniku atd.

Nezávislá kontrola

Pokud má některý z vlastníků nebo orgánů společnosti nejistotu v účetnictví, jsme připraveni provést nezávislou kontrolu účetnictví (celkovou či cílenou) a správnosti vykázaných částek a ukazatelů. Při tom využijeme naše bohaté (více než 20-ti leté) zkušenosti z auditů. Postupujeme přesně dle zadání objednatele a přizpůsobujeme se jeho časovým nárokům.

Copyright © 2014 ARSM, s.r.o.